Dataskyddspolicy - Inspiranna friskvård & kommunikation

Här kan du läsa om hur Inspiranna friskvård & kommunikation samlar in, använder och lagrar personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen att kontakta info@inspiranna.se.  

Syfte

Vad är vårt syfte med att samla in, använda och lagra personuppgifter?

  • Att inspirera och uppdatera dig som kund och följare om tjänster, nyheter och produkter gällande Inspiranna friskvård & kommunikation.
  • Att sälja tjänster som ingår i Inspirannas verksamhet samt ta emot betalning.
  • Att kunna föra journaler för Inspirannas TRAGER® kunder.
  • Att samla referenser för tjänster och produkter.
  • Att bygga team med kompetensutvecklingsmöjligheter och samarbetspartners.
  • Att enkelt och systematiskt kunna lagra de uppgifter som behövs för ovanstående syften.

Samtycke
GDPR  innebär att behandling och sparande av personuppgifter endast får ske i samtycke och uppgifter får inte användas i något annat syfte än vad individen har gett sitt samtycke till.

Förtydligande
Begreppet kund används för dig som aktivt valt att vara kund hos Inspiranna och nyttja dess verksamheter.

Begreppet följare används för dig som anmält dig till inspirations- och nyhetsbrev. 

Vad samlas in
Inspiranna samlar in de uppgifter som behövs för att kunna fylla syftet i varje specifikt fall. Inget annat samlas in eller sparas. I vissa fall är det förnamn, efternamn och mejladress och i andra fall är det namn och adress och ibland handlar det om namn, telefonnummer, facebookadress, Skypeadress. Ofta sker kontakt med kund via sms. 

Hur samlas data in
Data samlas in på följande sätt, alltid i linje med våra syften.                                                           

  • Du som kund lämnar dina uppgifter till oss så att tjänster och varor ska kunna levereras och betalas.
  • Du som privatperson, anställd eller företagare lämnar dina uppgifter till Inspiranna friskvård & kommunikation för att kontakt ska kunna hållas kring tjänster, samarbete, partnerskap eller kompetensutveckling.

Din roll och exempel på personuppgifter vi behandlar

Tragerkund: 
Namn, adress, telefon/mobilnummer samt e-post enligt bokföringslagen. Fakturahistorik. Se även under rubrik "Journalanteckningar". 

Publik besökare på arrangemang öppna för allmänheten:
Namn, kontaktuppgifter, köp av tjänst- och besökshistorik

Fackbesökare på arrangemang öppna för allmänheten:
Namn, befattning, företag/ organisation, kontaktuppgifter, intresseområden, köp- och besökshistorik (d.v.s vid vilket evenemang vi träffades och när)

Deltagare i tävlingar och undersökningar:
Namn, kontaktuppgifter

Prenumeranter på nyhetsbrev (s.k. följare):
Namn, e-post

Samarbetspartner:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik

Leverantör: 
Namn, befattning, föreag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshisorik, dialoghistorik

Journalist/mediarepresentant:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, besökshistorik, e-postkonversation, artiklar

Så länge sparas dina uppgifter
Dina uppgifter sparas och finns kvar så länge de fyller våra syften.

Du som kund, följare eller samarbetsparter kan aktivt be om att dina uppgifter ska raderas. Läs mer om detta under Dina rättigheter.

Delning av personuppgifter
Inspiranna friskvård & kommunikation använder sig av tjänster i verksamheten som exempelvis bokföringshjälp och nyhetsbrevsutskick. Här kommer dina uppgifter att delas med underleverantörer på ett sådant sätt att vårt syfte kan uppfyllas. Uppgifter som inte fyller syftet delas inte och rimliga försiktighetsåtgärder vidtas vid överföring.

Inspiranna friskvård & kommunikation säljer inte dina uppgifter vidare till tredje part utan ditt samtycke.

Journalanteckningar

Inspiranna friskvård & kommunikation har tystnadsplikt. Relevanta journalanteckningar utförs för att kunna utföra Inspirannas tjänster på ett säkert och tryggt sätt, samt för att kunna förbättra och se arbetets resultat under längre tid . Anteckningarna förvaras på låst och skyddad plats. För känsliga uppgifter krävs kundens samtycke. 

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter som Inspiranna har sparat från dig.

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter så länge du inte står i betalningsskyldighet till Inspiranna eller att det strider mot lagstiftning som exempelvis bokföringslagen.

Cookies
En kaka (eller cookie) är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på inspiranna.se för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som om du har anmält dig till nyhetsbrevet. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du besöker vår webbplats, lagras den här kakan temporärt i din dators minne. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. 

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Stänger du av cookies kan det innebära att vissa delar av denna hemsida inte fungerar.

Kakor är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Uppdatering
Informationen på denna sida kan komma att uppdateras då förändringar i Inspiranna friskvård & kommunikation äger rum. 

Kontakt och information
Kontakta Birgitta Hultqvist, ägare & grundare, birgitta@inspiranna.se

Inspiranna friskvård & kommunikation har F-skattsedel.

Adress 
Inspiranna friskvård & kommunikation, Kvarnbacksvägen 2 B, 722 33 Västerås. 

/Sidan senast uppdaterad 2018-05-25