Svenska Tragerföreningens styrelse 2019

Söndagen den 17 mars var jag på Svenska Tragerföreningens årsmöte i Stockholm. Jag har varit med i styrelsen under många år och fortsätter i år som sekreterare.

Svenska Tragerföreningens styrelse 2019

Svenska Tragerföreningens styrelse 2019

Ordförande: Jan Fogel 
Sekreterare: Birgitta Hultqvist
Kassör: Margaret Gyllenpalm
Ordinarie ledamöter: Maggi Ronnell, Ann-Charlotte Fogel
Suppleant: Åsa Lundell, Mygg Hellbom
__

Revisor: Göran Ronnell
Valberedning: Bo Ahlinder

Bildtext: Svenska Tragerföreningens styrelse 2019 fr.v: Birgitta Hultqvist, Ann-Charlotte Fogel, Mygg Hellbom, Margaret Gyllenpalm, Maggi Ronnell, Jan Fogel. På bilden saknas Åsa Lundell.

Länk:
Svenska Tragerföreningens hemsida

/2019-03-24
__

Inspiranna friskvård & kommunikation hjälper dig som har ont eller är stel i kroppen att bli mjukare och rörligare genom TRAGER® Approach. Det är en väg att genom livet utveckla och bibehålla det fria och lätta i kropp och själ genom rörelser, beröring och avspänning. Inspirannas grundare är Birgitta Hultqvist som är diplomerad TRAGER® terapeut sedan 20 år. Hon vill inspirera människor att bli mjukare, rörligare och mer i balans genom TRAGER® Approach. Ett specialintresse hon har i sitt arbete är spända käkar (och hur de genom TRAGER kan bli mjukare). Inspiranna har mottagning i Tillberga strax utanför Västerås och ger även regelbundet Tragersessioner i Stockholm. Läs mer på inspiranna.se och trager.se. Välkommen!

Tema: