Ny bok: En guide till Trager Mentastics - rörelse, beröring, avspänning

2021-10-01: Nyligen släpptes boken ”En guide till Trager Mentastics – rörelse, beröring, avpänning” som översatts till svenska av författaren Agneta Pleijel. En av intitiativtagarna till bokprojektet är Inspirannas Birgitta Hultqvist som även varit medlem i redaktionen. 

Boken "En guide till Trager Mentastics - rörelse, beröring, avspänning".
Författare är Milton Trager och Cathy Hammond och den svenska översättningen är ett samarbete mellan Svenska Tragerföreningen, Agneta Pleijel och Turning Pages Förlag. Foto: Birgitta Hultqvist

Boken är en praktisk, inspirerande och poetisk introduktion till den amerikanske läkaren Milton Tragers rörelseövningar som kallas Trager® Mentastics. Övningarna är ett sätt att med öppen nyfikenhet och lyhördhet öka medvetenheten om vår kropp och hur vi kan röra oss mjukare, lättare och friare. Allt utifrån våra egna förutsättningar.

Birgitta Hultqvist visar upp boken "En guide till Trager Mentastics - rörelse, beröring, avspänning".

Birgitta Hultqvist har ingått i redaktionen och visar här upp en av de första exemplaren av boken. Foto: Inspiranna

Skapa kännedom och inspirera

- Projektet med boken har varit en flerårig process och det senaste coronaåret gav oss tid att slutföra arbetet. Vi är djupt tacksamma och glada över det fina samarbetet med Agneta Pleijel som översatt boken och Gunnar Strandh på Turning Pages Förlag. Nu hoppas vi boken skapar nyfikenhet och ökar kännedomen om Trager® i Sverige och tillika blir en inspiration för våra Tragerstudenter och för oss som redan är utövare, säger Birgitta Hultqvist, som ingått i redaktionen tillsammans med Jan Fogel och Mygg Hellbom från Svenska Tragerföreningen.

Rikt illustrerad med fotografier

Boken är rikt illustrerad med svartvita fotografier där Milton Trager själv visar flera av övningarna. Den engelska titeln är ”Trager Mentastics – movement as a way to agelessness” och kom ut i första originalutgåvan 1987. 

Svensk utgivning augusti 2021. 

Läs mer och köp boken här 
www.turningpages.se/book-sv-trager-mentastics/

Tema: