Trager en av författarinnan Agneta Pleijels dolda intressen

Ur intervju med Agneta Pleijel i DN 2017-04-16I söndagens Dagens Nyheter (2017-04-16) intervjuas författarinnan Agneta Pleijel och i artikeln omnämns TRAGER som en av hennes tre dolda intressen.

Vill även du prova på TRAGER?
Birgitta Hultqvist, diplomerad TRAGER®terapeut, har mottagning i Tillberga strax norr om Västerås och ger återkommande sessioner även i Stockholm.
Välkommen!

***
Inspiranna friskvård & kommunikation hjälper dig som har ont eller är stel i kroppen att bli mjukare och rörligare genom TRAGER® Approach. Det är en väg att genom livet utveckla och bibehålla det fria och lätta i kropp och själ genom rörelser, beröring och avspänning. Inspiranna finns i Tillberga, en mil norr om Västerås. Välkommen! www.inspiranna.se

Tema: