Kort historik om Trager

 

TRAGER® har fått sitt namn efter upphovsmannen Milton Trager, leg läkare (M.D), USA, 1908-1997. Han ägnade sitt liv åt att utforska hur beröring med mjuka rörelser påverkar kroppen och nervsystemet.
                                               

Under livets gång lagras våra upplevelser i det undermedvetna, vilket avspeglar sig i hur vi uttrycker oss både fysiskt och psykiskt. Doktor Milton Trager utforskade
Milton Trager 1908-1997detta samspel. Utifrån det utvecklade och förfinade han sitt sätt att arbeta, som han kom att benämna psykofysisk integrering. De första fyrtio verksamhetsåren inriktade han sig i huvudsak på människor med olika slag av rörelsehinder. Men i samband med att han började lära ut sitt arbete kom verksamhetsområdet att utökas och rikta sig till alla människor som är i behov av att må bättre.

TRAGER International
Runt om i världen finns idag ett tusental diplomerade TRAGER-terapeuter. TRAGER International är den internationellt samlade organisationen för samtliga Tragerföreningar. Organisationen utbildar, diplomerar och stödjer TRAGER-terapeuter runt om i världen. Den består för närvarande av 13 nationella Tragerföreningar som representerar mer än 20 olika länder. 

Svenska Tragerföreningen
Svenska Tragerföreningen är den samlade organisationen för alla som utövar TRAGER i Sverige. På Svenska Tragerföreningens hemsida www.trager.se finns mer utförlig information om TRAGER.